22. strokovno srečanje SIOUG - SIOUG 2017 - posvetili smo se trem ključnim vsebinskim sklopom predavanj in predstavitev: brez dobrega poznavanja adminstracije baz podatkov (DBA) in razvoja raznih aplikacij (APEX) v naših organizacijah še vedno ne gre, čeprav so nam razne 'oblačne' tehnologije in rešitve (Razvoj in oblak) vedno bolj razumljive in dostopne. Tehnološko smo se pa v 'drobovlje' oblakov posegli tudi z vsebinami na konferenci JavaSi'17, ki je tokrat potekala istočasno s strokovnim srečanjem SIOUG 2017.

 

Pokrovitelji


Veliki pokrovitelji:

Abakus

 

Mali pokrovitelji:

 

logo high resolution